TJÄNSTER

ITRA AB ERBJUDER UTREDNING, PROJEKTERING, TRAFIKANALYS OCH PLANERING - STYRKAN LIGGER I BREDDEN!

UTREDNING


Trafikutredning

Parkeringsutredning

Laddinfrastruktur

Mobilitetsutredning

Trafiksäkerhet

Tillgänglighet

Utformning

Trafikförslag

PROJEKTERING


Förprojektering och projektering

Mängdberäkning

Trafikanordningsplan

Kostnadskalkyl

TRAFIKANALYS


Trafikanalys

Prognos

Kapacitet

Framkomlighet

PLANERING


Åtgärdsvalsstudie

Vägplan

Trafikplan

unsplash